Hitta upphandlingar
linjebla

Alla upphandlingar över direktupphandlingsgränsen 534 890 kr enligt LOU, annonseras offentligt av den upphandlande myndigheten. Upphandlingar enligt LUF/LUFS har gränsvärdet 993 368 kronor. Andra köp av samma slag som genomförts under räkenskapsåret ska räknas in i den summan.

Några exempel på nationella databaser där offentliga upphandlingar annonseras:

Här hittar du de flesta aktuella upphandlingar i Dalarnas län, (länk till Visma Opic/Dalarna.)
Denna sida omfattar även upphandlingar som görs av andra offentliga myndigheter som berör Dalarnas län.

UpphandlingsCenter
i Ludvika är en gemensam upphandlingsorganisation för kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Säter och Hedemora. De kommunala bolagen är också en stor inköpare av varor och tjänster.

Trafikverket i Dalarna är en mycket stor upphandlande myndighet, liksom Landstinget Dalarna (aktuella upphandlingar respektive planerade upphandlingar), Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna.

Flera andra nationella upphandlande myndigheter har också verksamhet i Dalarna, exempelvis Skatteverket, Sveriges Domstolar, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Lantmäteriet, Polisen och Skogsstyrelsen. Alla dessa myndigheter i Dalarna köper sammanlagt in varor och tjänster för runt 20 miljarder kronor varje år.

Det är inte säkert att alla direktupphandlingar under beloppsgränsen 534 890 kr annonseras offentligt. Myndigheten har rätt att vid direktupphandling bara tillfråga de leverantörer som de känner till. Därför är det viktigt för dig som företagare att marknadsföra dig och tala om att du finns. Ett avtal kan gälla under flera år och den bästa tiden att marknadsföra sig är i god tid innan en ny upphandling ska göras.

På myndigheternas webbplatser kan informationen ligga under olika rubriker, ofta ”Näringsliv” men enklast är att skriva ordet ”Upphandling” eller ”Upphandlingar” i hemsidans sökruta. En myndighet vill gärna få så många anbud som möjligt och har oftast intresse av att komma i kontakt med tänkbara leverantörer.

Gå gärna in på dalakommunernas webbplatser och titta om det finns någon upphandling av intresse för dig. Där kan du även se vad respektive kommun har för strategi och policy med sin upphandling.

Upphandlingsdialog Dalarna bevakar omvärlden åt dig.
Vi har goda kontakter med andra regionala och nationella projekt,
nätverk, myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner.

Det händer mycket och väldigt snabbt på upphandlingsfronten och vi förmedlar senaste nytt.

linjeorange